Önceki Resim:
Trafik Afişi hız

 
 Sonraki Resim:
Bayan Trafik Polisi Resmi


Polis Haftası Bilgi Resim
Polis Haftası Bilgi Resim


      

Polis Haftası Bilgi Resim
Resim bilgisi: Polis Haftası hakkında Bilgi Resim Atatürk'ün Türk polisi hakkındaki sözleri
POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞU (10 Nisan 1845) 167. Yaşında Yıldönümü
1845 tarihi, Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat; 10 Nisan 1845 (12 Rebiül Evvel 1261)den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir...
Yeniçerinin ortadan kaldırılmasından sonra, başkentte ve eyaletlerde zabıta hizmetleri eskisiyle kıyaslanmayacak derecede gelişmesine rağmen; bu hizmetler karışık ve ayrı ayrı kurumlara bağlı olarak yürütülmekteydi...Teşkilat ve yürütme alanındaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla ilk defa 10 Nisan 1845de İstanbulda ilk polis teşkilatı kurulmuş, görevleri de yine aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazı ile bildirilmiştir.
Bu nizamnamede polis teşkilatının kuruluş amacı, belde güvenliğini sağlamak olarak belirtilmiştir.
Bu çalışmalara rağmen, karışıklık devam etmiş, İstanbulda polis hizmeti; Yeniçeri Ağası yerine geçen Serasker, İhtisap Ağası ve Polis adını taşıyan teşkilatlar tarafından yürütülmüştür. Taşrada ise güvenlik hizmetleri, Sipahilerden oluşan zaptiyelerle ve Asakir-i Mansure alaylarıyla yürütülmüştür.
POLİS
Polis terimi, kökeni Yunanca ve Latince olan bir kelimedir. Yunanca politika, Latince politika kelimelerinden türemiştir. Eski Yunanlılar kendi şehir devletlerine polis ismini vermişlerdir.
Polis kelimesi ıstılah! Olarak, kuruluşu bulunduğu yerde kamu düzen ve güvenliğini koruyan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan teşkilat, kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler anlamında kullanılmıştır. Polis kelimesinin yerine emniyet deyiminin kullanıldığı da olur.
Polis görevi itibariyle; asayişi, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini koruyan, halkın ırz can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eden, yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eden, kanun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapan silahlı icra ve inzibat kuvvetidir.
Genel olarak polis, bir ülkenin sükunet, güvenlik ve düzenini sağlamak ve korumakla görevlidir. Bunu yerine getirirken önceden belirlenmiş müeyyidelere uymakla yükümlü ve hükümet tarafından alınan ve yerine getirilmesi istenen kararların icrasını sağlamakla görevlidir...
Görüntülenme: 33
İndirme Sayısı: 2
Oylama: 0.00 (0 oy kullanılmış)
Ekleyen: admin
Resim boyutu Bu resim otomatik küçültülmüştür. (768 x 298)


Yorumu yapan: Yorum:
Bu resim için yorum yapılmamış.

Yorum gönder
Adınız:
Yorum:
 
Harf Doğrulama Kodu:

Lütfen Üstteki Harfleri Boşluğa Yazınız.
 


Önceki Resim:
   Trafik Afişi hız  
 Sonraki Resim:
Bayan Trafik Polisi Resmi   
  Design by 18.11.2008 Erkan  

RSS Feed: Polis Haftası Bilgi Resim (Yorumlar)